Historien om King

Deres innsats spredte fredelige demonstrasjoner i mange byer og hjalp til med å lansere Student Nonviolent Coordinating Committee for å oppmuntre alle