Posted in Borgerrettighetene og musikk

Historien om King

Historien om King Posted on 19th juli 2019

Deres innsats spredte fredelige demonstrasjoner i mange byer og hjalp til med å lansere Student Nonviolent Coordinating Committee for å oppmuntre alle studenter til å bli involvert i borgerrettighetsbevegelsen. Kanskje en av de mest berømte hendelsene i borgerrettighetsbevegelsen fant sted 28. august 1963: mars på Washington. Det ble organisert og deltatt av sivile rettighetsledere som A. Philip Randolph, Bayard Rustin og Martin Luther King Jr.

Mer enn 200.000 mennesker, svarte og hvite var samlet i Washington, D.C for en fredelig mars med hovedformålet å tvinge gjennom Civil Right lovgivning og etablere likestilling for alle.

Høydepunktet i mars var King`s tale der han kontinuerlig sa: ” I have a dream …”King’s “I have a dream…” ble raskt et slagord for likhet og frihet. President Lyndon B. Johnson undertegnet sivile rettighetslover fra 1964-lovgivningen initiert av president John F. Kennedy før han ble slaktet i lov 2. juli samme år. King og andre Civil Rights aktivister oppdaget signeringen. Loven garanterte like arbeidsforhold for alle, begrenset bruken av velferdsspråktestene, og tillot føderale myndigheter å sikre at offentlige fasiliteter ble integrert. Martin Luther King Jr’s tilstedeværelse ble og retoriske stil ble avgjørende for saken.

magnetism