Posted in Uncategorised

Blues for å overleve

Blues for å overleve Posted on 11th juni 2020

Vet du hva navnet blues betyr? Jo, det er snakk om blåfargen og med det å føle seg «blue» menes å være full av tristhet. Det er akkurat dette emnet flesteparten av tekstene som er skrevet i blues tar for seg. Det var på denne måten de svarte slavearbeiderne i USA fikk utløp for sorgene sine. Det hele begynte på gårdene rundt omkring i Mississippi i USA og bluesen kom til uttrykk i ulike former. Etter en del år utviklet denne følsomme musikkstilen visse særegne teknikkdeler og endte til slutt opp i de større byene utenfor deltaet. Den mest kjente formen er 12-takters blues som stadig er like populær den dag i dag.

Bluesen blir til

Rockemusikken slik vi kjenner den i dag, har sitt opphav i bluesen og dette skyldes at europeisk og amerikansk musikkkultur smeltet sammen da blues ble en uhyre populær musikkform og virkelig tok av. Mange millioner av afrikanere ble tatt til fange i Afrika og sendt med skip til USA for å arbeide som slaver på blant annet de store bomullsmarkene under ekstremt harde kår. Dette førte til at de svartes musikk utviklet seg i nye retninger, noe som førte til at både jazz, gospel og ikke minst rocken så dagens lys for første gang.

Gospel blues og kristendom

Ettersom flere og flere av slavene vendte seg til kristendommen, begynte de også å uttrykke dette gjennom musikken deres også, altså bluesen. De kunne kjenne seg igjen i historien til Israel som på samme måte som de svarte hadde opplevd slaveriet. I dag lever blues i sitt beste velgående i flere byer i USA. En typisk gospel blues-sang går ut på at forsangeren synger en tekstlinje og deretter svarer forsamlingen.

magnetism