Posted in Uncategorised

Blues og Soul

Blues og Soul Posted on 13th februar 2019

I denne artikkelen skal vi snakke om blues og soul-musikk. Det første vi skal begynne med er å sette en klar definisjon for begge sjangrene, og deretter skal vi snakke om hva slags populære artister som har laget musikk innenfor disse.

Blues

Både blues og soul har afrikanske røtter. Blue spesielt begynte som en slags folkemusikk for afro-amerikanere tidlig på 1900-tallet. Robert Johnson er en av de mest kjente artistene innenfor denne sjangeren. Denne sjangeren er også grunnlaget for mange andre sjangre som kom noen år senere. Blant annet kan man argumentere at rock er inspirert av blues.

Ettersom musikken utviklet seg, og den elektriske gitaren ble oppfunnet, så kom det andre spillere som Eric Clapton inn i bildet også. Selve strukturen på sangene er laget på en litt spesiell måte, for eksempel så er det trelinjet vers på rimene som man bruker i disse tekstene. De to første linjene er veldig like, der den tredje linjen er det endelige rimet. Grunnen til dette er fordi man improviserte tekstene sine, og at det er alltid lettere å gjøre dette når man får litt mer tid på seg.

Tonene som blir brukt i blues blir faktisk også kalt for blåtoner, og dette kan også forsterke de triste trekkene som kommer frem i sjangeren.

Det er ikke veldig lett å danse til denne slags musikk, men dersom du vil prøve så hjelper det å ha riktige sko. Du kan skaffe deg fine converse sko i denne vedlagte lenken.

Soul

Blue inspirerte som sagt mange forskjellige andre sjangre, og en av disse kalles for “soul”. Kjente artister innenfor denne sjangeren er altså folk som Marvin Gaye og Ray Charles. Soul har derimot i dag utviklet seg til å bli helt andre sjangre, og man kan gjenkjenne noen trekk i jazz, og RnB.

Hva er det derimot som definerer denne sjangeren? Vel det er en blanding av blues, og afro-amerikansk kirkemusikk. Det er derfor litt vanskelig å bestemme seg for hvordan strukturen ser ut, men dersom du har hørt “Let’s Get It On” av Marvin Gaye – så har du hørt en av de mest kjente sangene innenfor denne sjangeren.

Det vi kan si sikkert er at blues byr på improviserte toner og sang som ofte har en mer lidenskapelig leveranse enn det vi finner i andre sjangre. Timingen og leveringen kan også være litt mer menneskelige enn dagens sanger, med tanke på at det er rytmiske feil som menneskeliggjør sangene. Som du hører i navnet “soul” så er det viktig å ha en god del sjel dersom du skal synge slike sanger. Det er derfor ekstra viktig å være i kontakt med sine egne følelser, og desto dypere desto bedre.

magnetism