Posted in Soul musikk

En pris å betale

En pris å betale Posted on 18th november 2018

Det var en pris å betale for Soul Musikken, en pris betalt i blod, svette og mange mange tårer. Den første musikeren som ble ansett som Soul musiker var en som mot alle odds utstrålte alt hva afroamerikanerne stod for, og all deres frihetstørst, han var blind og hans navn var: «Ray Charles». Han ble ansett som et geni av andre musikere som klarte å uttrykke og utstråle så mye soul til tross for at han var blind. Da Ray Charles kom på scenen så var Soul Musikk et faktum, den var ankommet. Ray Charles klarte å blande de følelsesladde rytmene i den svarte kirken med den kvad om seksuelt ladede kvinner i dansehallen.

Hans uttrykk skulle lede til en revolusjon innen musikk, nemlig soul musikkens fødsel. Nord og Sør Amerika var nesten som to forskjellige land å regne. Mer en tusen Miles fra den sofistikerte musikken i Harlem, hadde sørstatene forandret seg veldig lite siden slaveriet opphørte. Ray Charles Robinson ble født i sørstaten Georgia den 23. september i 1931. Ved sjuårsalderen var Ray Charles fullstendig blind. Som et blindt barn fra en fattig bakgrunn ble han sendt til en skole for døve og blinde i Florida. St Augustin.

magnetism