En pris å betale

Det var en pris å betale for Soul Musikken, en pris betalt i blod, svette og mange mange tårer. Den første musikeren som ble ansett som Soul musiker v

Begynnelsen av blues

De tidlige blues innspillingene ifra Okeh og Victor records markerte begynnelsen på «Folk of Blues» og senere det som skulle bli Country Music. (Ja de

magnetism